Avtor: Nevenka Grebenc

Proslava ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta

Zadnji dan pouka v tem šolskem letu smo imeli v telovadnici proslavo v počastitev dneva državnosti.Prireditev, ki so jo odlično povezovali učenci dramskega krožka, se je pričela s slovensko himno. Spomnili smo se, da na ta dan v Sloveniji obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. V nadaljevanju prireditve so se predstavili posamezni razredi s plesnimi,...

Seznam učnega gradiva in pripomočkov 2021/22

1. razred 2021/22 2. razred 2021/22 3. razred 2021/22 4. razred 2021/22 5. razred 2021/22 6. razred 2021/22 Povezave do elektronskih naročilnic različnih ponudnikov 2021/22 Na učbeniški sklad se učencem od 2. do 8. razreda ni potrebno posebej naročati, saj ste starši v preteklem šolskem letu že izpolnili naročilnico, ki velja za vsa leta šolanja vašega otroka.

3. roditeljski sestanek

Na POVEZAVI je vabilo za 3. roditeljski sestanek. Zapisani so datumi, ure in povezave do videokonferenc razrednikov, saj bo sestanek potekal na daljavo v aplikaciji ZOOM.

Trajnostna mobilnost

V letošnjem šolskem letu smo se pridružili projektu Trajnostna mobilnost, katere osnovni cilj je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Premikanje na trajnosten način vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Poudarek je torej na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na...

Izvajanje VIZ dela od 1. 4. 2021

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo...

Dostopnost